© Copyright 2022. PD0PVY. Alle rechten voorbehouden.

Amateur-frequenties

Kort overzicht van een aantal amateurbanden.

160 m 1,83 - 1,85 MHz,
morsetelegrafie (CW) en spraak (Phone), meestal is er activiteit tijdens de avonduren.

80 m 3,50 - 3,80 MHz,
spraak van 3,6 - 3,8 MHz; DX (lange afstandsverkeer) rond 3.8 MHz.
Altijd zijn er Europese stations te beluisteren, 's avonds zijn zij het sterkst;
Het bereik omvat hier doorgaans West-Europa,
daardoor zijn er veel zendamateurs uit ons land en omringende landen aan te treffen.

40 m 7,00 - 7,10 MHz,
spraak vanaf 7,04 MHz, er zijn voornamelijk stations uit Europa te horen.

30 m 10,10 - 10,14 MHz,
alleen morse.

10,14- 10,15 MHz,
morse en RTTY.

20 m 14,00 - 14,35 MHz,
Spraak vanaf 14,10 MHz, DX rond 14,20 MHz,
's avonds zijn er vooral stations van over de gehele wereld te horen.
Dit is een band voor het DX-verkeer.

17 m 18,068 - 18,168 MHz,
Morse, spraak vanaf 18,11 MHz.

15 m 21,000 - 21,450 MHz,
Spraak vanaf 21,100 MHz.
Zendamateurs van alle delen van de wereld zijn in deze band vaak te beluisteren.
Laat in de avond is deze band meestal niet bruikbaar.
Er is een sterke be nvloeding door ionosferische omstandigheden merkbaar (condities).
Deze band wordt meestal voor het DX-verkeer gebruikt.

12 m 24,89 - 24,99 MHz,
Morse, spraak vanaf 24,93 MHz.

10 m 28,000 - 29,700 MHz,
Spraak vanaf 28,200 MHz, DX rond 28,500 MHz.
Deze band is alleen gedurende bepaalde periodes bruikbaar en dan nog voornamelijk overdag.
Er is een nog sterkere invloed van condities dan op 15 meter.
Tijdens de goede condities vindt er veel DX-verkeer op plaats.

6 m 50 - 52 MHz,
In Nederland vanaf 1988 gedeeltelijk aan de radiozendamateurs toegewezen.

2 m 144- 146 MHz,
DX rond 144,3 MHz.
Het merendeel van de Nederlandse stations is te vinden tussen 145,25 en 145,8 MHz.
Vooral 's avonds is er veel activiteit.
De reikwijdte is doorgaans beperkt tot circa 100 kilometer.
Dit een geschikte band voor de beginnende luisteramateur.

Packet verkeer vindt met op 144.650 MHz.

70 cm 430 - 440 MHz.
Deze band leent zich zeer goed voor het doen van allerlei experimenten.
Deze band wordt intensief gebruikt voor Packetradio.

23 cm 1240 - 1300 MHz,
In deze band kunnen verbindingen over korte afstanden gemaakt worden en wordt veel amateur televisie experimenten gedaan.

Boven deze banden zijn nog diverse frequentiegebieden aan radiozendamateurs toegewezen.
Voor deze gebieden kunnen de noodzakelijke zeer gespecialiseerde componenten met behulp van veel fijnmechanisch werk zelf gemaakt worden.