© Copyright 2024. PD0PVY. Alle rechten voorbehouden.

DARESDARES  (Dutch Amateur Radio Emergency Service)

DARES is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kan worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van reguliere hulpdiensten is uitgevallen of niet toereikend is.
Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio.
DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau spraak en dataverbindingen tot stand kan brengen.
Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met het TITAAN netwerk van het Ministerie van Defensie.

DARES kan de volgende diensten aanbieden:
  • Spraak Communicatie:
  • Point-to-point verbindingen
  • Gerelayeerde verbindingen
  • Nationale verbindingen
  • Internationale verbindingen  
Wat voor incident kan DARES inzet noodzakelijk maken?
Gelijktijdige uitval van C2000 en GSM netwerken door:
  • Significante stroomuitval van één dag of langer.
  • Significante overstroming van een regio of provincie.
  • Cyber aanval met grootschalige uitval van kritieke telecommunicatie infrastructuur tot gevolg.
  • Terroristische aanval met grootschalige uitval van kritieke telecommunicatie infrastructuur tot gevolg.
De rol van zendamateurs
Het bekendste voorbeeld in Nederland dat zendamateurs een cruciale rol hebben vervuld was bij de watersnoodramp in 1953. Vele tientallen zendamateurs hebben toen verbindingen onderhouden vanaf plaatsen waar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bevestigen dat. Mede naar aanleiding hiervan hebben een aantal Veiligheidsregio's een convenant met DARES getekend. In het kader van de Intensivering Militair-Civiele Samenwerken is de koppeling van DARES aan het defensie netwerk formeel geprotocolleerd. DARES heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren een minimale subsidie ontvangen. Deze is echter niet structureel. Voor de organisatiekosten, exploitatie en uitrusting van onder andere de Verbindings- en Communicatiewagens heeft DARES extra fondsen nodig.

Als u DARES steunt, steunt u uw eigen veiligheid en die van anderen!